Forside

H O P E

Velkommen til min hjemmeside. Når jeg vælger at lade det første ord, altså min velkomsthilsen være HOPE, er det fordi dette anagram udtrykker min almindelige tilgang til hverdagen, hvad enten det er mennesker, organisationspolitik, virksomhedsstrategi, skriftlig fremstilling osv. Et memento, som bør være den ramme, jeg handler indenfor og de holdninger, jeg lægger i en løsning.

H står for holdbart. Løsningen skal ikke være nedlagt over et symptom, den skal ikke være kortsigtet, og den skal ikke tage form, før den aktuelle situation er grundigt analyseret. Her må alle muligheder indgå – og uden hensyn til mulige praktiske, økonomiske eller personelle begrænsninger.

O udtrykker, at det skal være ordentligt. Løsningen skal tage afsæt i de mennesker, som altid vil være involveret. Og i respekt for deres opfattelse af situationen, ikke blot som rationelle individer men også som følelsesmæssige aktører.

P signalerer, at der skal være perspektiv i løsningen. Den skal rumme udvikling, fornyelse og bringe os foran.

E fortæller, at vi skal gøre det enkelt. Vi skal skrælle alt det overflødige fra, finde ind til kernen, hvad enten det er i formulering af spilleregler eller i den kommunikation, som er velegnet.