En kunstfornyer, som ikke slog igennem

Franciska Clausen er i front sammen med kunstnerne som Ferdinand Léger og Piet Mondrian, der skaber tidens æstetiske
nybrud med konstruktivismen og art concret-bevægelsen. Men hjemme går hun i glemmebogen. Øregård Museum åbner bogen.

Artiklen bragt i Kunstavisen nr. 2 / 2011

https://web.archive.org/web/20150221040419/http://www.ovebjoernp.dk/uploads/kunst/Franciska%20Clausen.pdf